Pale stalowe

PALE STALOWE

Tego typu wzmocnienia najczęściej stosowane są w budownictwie morskim oraz hydrotechnicznym. W budownictwie stosowane są pale z rur stalowych - zamkniętych i otwartych, o średnicach do 800 mm, długości do 36 m, pionowe oraz nachylone - stosowane są w budownictwie wodnym: nabrzeża, pirsy, jako elementy przystani, falochronów, kierownice śluz.

Pale stalowe wbijane stosowane są w następujących przypadkach:
  • jako zabezpieczenie istniejących konstrukcji budowlanych,
  • pale nośne pod budowle o lekkiej konstrukcji,
  • fundamenty nowych i tymczasowych obiektów mostowych.

  • Gama stosowanych profili stalowych:
  • rury stalowe o średnicy do 800 mm,
  • kształtowniki stalowe typu I, IPE, HEB, HEA itp.,
  • pale skrzynkowe z grodzic stalowych.

  • Stosowany sprzęt:
  • Wibromłoty wysokoczęstotliwościowe bezrezonansowe,
  • Młoty hydrauliczne np. Fambo.